Välkommen till

Göteborgs Skorstensservice AB

 - Renoverar rök- och ventilationskanaler
 - Renoverar och monterar öppna spisar och spisinsatser
 - Renoverar och nyuppsätter skorstenar
 - Renoverar kakelugnar