Göteborgs Skorstensservice AB

Tjänster


  - Renoverar rök- och ventilationskanaler

 - Renoverar och monterar öppna spisar och spisinsatser

 - Renoverar och nyuppsätter skorstenar

 - Murar öppna spisar

 - Renoverar kakelugnar